English Shqip   

Regjistri i Psikoterapeutëve të Certifikuar nga viti 2013 deri më sot.

1. Arton Ademi

2. Arber Zeka
3. Filloreta Bokshi
4. Azra Latifi
5. Nebahate Zeka
6. Valbone Ramaj-Belallari
7. Besnik Kadriu

8. Arta Lubishtani - Hoxha

9. Drita Demelezi - Sejdiu

10. Elmedina Çesko

11. Engin Sylejmani

12. Shqipe Rexhepi

13. Valbone Zogaj - Ramaj