English Shqip   

Qe nga data 08.10.2017 ne Kosove pran Qendres Kosovare per Psikoterapi Pozitive jane certifikuar 6 student me titullin Psikoterapeut Pozitiv te Certifikuar ne nivelin Master, titull qe eshte licencuar nga Asociacioni Boteror per Psikoterapi Pozitive-WAPP ne Wiesbaden te Gjermanise.


Keta jane:

1. Arta Lubishtani-Hoxha
2. Drite Demelezi - Sejdiu
3. Elmedina Çesko
4. Engin Sylejmani
5.Shqipe Rexhepi
6. Valbone Zogaj - Ramaj