English Shqip   

Moduli i tretë(III) të grupit të ri në Kursin Bazik do të mbahet nga data 25, 26 dhe 27 Janar 2019. Trajner do te jete Mr. Sci. Enver Cesko, trajner nderkombetar dhe anetar i WAPP-it. Dita e pare Premte, fillon prej ores 14.00 deri ne ora 19.00 kurse te Shtunen dhe Diele prej ores 09.00-18.00.  Të gjithe kandidatët rekomoandohen që të regjistrohen në webfaqen tonë ose ne facebook tone qe eshte www.facebook.com/psikoterapia.kosovare/.