English Shqip   

Qe nga data 23.12.2013 ne Kosove pran Qendres kosovare per Psikoterapi Pozitive jane certifikuar 7 student me titullin Psikoterapeut Pozitiv te Certifikuar ne nivelin Master, titull qe eshte licencuar nga Asociacioni Boteror per Psikoterapi Pozitive-WAPP ne Wiesbaden te Gjermanise.

Ne Shtator 2017 ne Kosove pran Qendres Kosovare Per Psikoterapi Pozitive jande certifikuar 5 student me titullin Psikoterapeut Pozitiv te Certifikuar ne nivelin Master.

Ne Prill 2018 poashtu ne kete Qender jane certifikuar edhe 3 student.

Emrat e tyre jane te shenuara me poshte.

Te Certifikuarit ne vitin 2013:

1. Arton Ademi
2. Arber Zeka
3. Filloreta Bokshi
4. Azra Latifi
5. Nebahate Zeka
6. Valbone Ramaj-Belallari
7. Besnik Kadriu

 

Te Certifikuarit ne vitin 2017:

1. Arta Lubishtani

2. Drite Demelezi

3. Elmedina Cesko

4. Engin Sylejmani

5. Shqipe Rexhepi

6. Valbona Rama

 

Te certifikuar ne vitin 2018:

1. Drita Osmani

2. Dhurata Nixha

3. Zumera Alili